Projektets formål er også at sætte ind så tidligt, at andre tiltag bliver unødvendige eller minimeres.

Projektet startede i 2007, det første år finansieret af sats-puljemidler, nu af projektmidler fra Skive Kommune.

Projektet har fokus på at træne de voksne, der er omkring barnet – hvad enten det er forældre eller professionelle – i at give anerkendende udviklingsstøtte til barnet, præcist tilrettet det udviklingsbehov det enkelte barn har, her og nu.

Projektet arbejder med barnets mestringskompetencer, f.eks. selvværd, sociale og følelsesmæssige kompetencer og tilknytning.

Projektet arbejder med tre områder:

1.       Udføre Marte Meo forløb i barnets hjem, dagtilbud og/ eller skole.

2.       Undervise ledere og medarbejdere i kommunale dagtilbud og i 
          Børne- og Familieforvaltningen i at opdage og håndtere tidlige
          tegn på mistrivsel hos børn og deres familier.

3.       Forbedre koordination og samspil mellem fagområder i kommunen – f.eks.
          sundhedspleje og dagtilbud, skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og
          Familiesektionen.

Pjecer

Vejledning til henvisning

Henvisningsskema til Sunde børn i mestre-lære

Publiceret 22-06-2016