I skolen vil sundhedsplejen tilbyde børn i følgende skoleklasser samtale/undersøgelse:

  •     0. klasse
  •     1. klasse
  •     6. klasse
  •     8. klasse

I 8. klasse tilbydes sundhedseksperimentarium.

Centerklasser og modtageklasser ses efter behov.

10. klasser, gymnasier, erhvervsskoler mv. tilses ikke af den kommunale skolesundhedstjeneste.

Du skal give dit samtykke for at dit barn kan modtage Sundhedsplejens tilbud, som består af undersøgelser og sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin. Du giver samtykket ved at gå på www.sundhedsvejen.dk, logge på med dit nemID og udfylde skemaet. Samtykket gælder hele skoletiden, i Skive Kommune, og ophører kun, hvis du trækker det tilbage eller dit barn flytter til en skole i en anden kommune.

www.skolesundhed.dk udfyldes de elektroniske spørgeskemaer, som sundhedsplejersken tager udgangspunkt i ved undersøgelse og samtale med barnet.

I 0. og 1. klasse vil der være et elektronisk spørgeskema til forældre. Øvrige årgange har udelukkende spørgeskemaer der udfyldes af barnet. Vi anbefaler at forældrene kigger med, da der er mange spørgsmål, der vedrører barnets generelle trivsel og sundhed.

Samarbejde med forældrene er vigtig. Derfor forventes det, at forældre til børn i 0. klasse deltager i samtalen/undersøgelsen. På øvrige årgang kan forældre i særlige tilfælde deltage efter aftale med barnet og sundhedsplejersken.

Derudover er forældre altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på tlf., SMS, brev eller e-mail, hvis der er noget, I ønsker at drøfte vedr. jeres barn.

Publiceret 31-07-2019