Projektets formål er i samarbejde med Kommunens sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger og forældre, at få udviklet en model for, hvordan der bedst kan samarbejdes på tværs af faggrupper og med forældrene, og hvilke redskaber der er brug for, for at en tidlig indsats hurtigst kan støtte børn tilbage i trivsel.

Der vil i projektet være fokus på:

  • hvilke gode erfaringer, der kan bygges videre på,
  • hvad der måske kan udvikles på med henblik på at styrke den tidlige indsats, og
  • samarbejdet mellem faggrupperne og forældrene.

Der indsamles ikke flere data, vi afventer et resultat af projektet.

Links

Publiceret 22-06-2016