Dog skal hun gå videre med det, hvis problemerne er så store, at et barn eller en ung er i fare for at tage skade, hvis der ikke kommer hjælp. Det siger loven.

Hun kan hjælpe med enten selv at løse det, der er svært, eller med at få den gode dialog i gang mellem børn og forældre, hvis det er det, der er brug for. Hun kan også sørge for kontakt med dem, der skal hjælpe, hvis der er brug for nogen uden for familien.

Publiceret 25-06-2018