Sundhedsplejen i Skive deltager i Sårbar gravid samarbejdet sammen med Fødeafdelingen i Viborg, de praktiserende læger og en socialrådgiver. Alle læger skal vurdere, om en gravid er sårbar, dvs. skønnes at få brug for ekstra støtte. Det sker allerede i første graviditetsundersøgelse hos lægen. Lægen giver besked til Fødeafdelingen om alle gravide, også de som ikke skønnes sårbare. Jordemoderen kan henvise til hjemmebesøg af sundhedsplejersken før fødslen. Det vil altid ske efter aftale med dig.

Der er mange former for sårbarhed. Det kan dreje sig om psykisk lidelse/ belastning, med det kan også være tidligere kompliceret graviditet eller tab. Sårbar gravid indsats fungerer mest som en støtte, som kan være ekstra undersøgelser, ekstra tid, f.eks. med tolk, konsultationer og hjemmebesøg.

Under alle omstændigheder er graviditeten en sårbar periode i både de vordende forældres og barnets liv. Du er meget velkommen til selv at henvende dig til sundhedsplejen for at få besøg af en sundhedsplejerske før fødslen, også selvom din læge ikke vurderer dig som sårbar. I vil blive kontaktet af den sundhedsplejerske, I får tilknyttet også efter fødslen.

 

Publiceret 07-03-2019