Formålet med barselsbesøget er at sikre, at barnet kommer hurtigt i trivsel og at nedsætte antallet af genindlæggelser af nyfødte børn, der har tabt for meget i vægt. I weekenden vil dette besøg blive lagt lørdag formiddag.

Tidligt udskrevne familier kan forvente at blive kontaktet af Sundhedsplejen med henblik på at aftale barselsbesøget i barnets 2. eller 3. levedøgn.

Publiceret 22-06-2016