Sundhedsplejen får besked fra Fødeafdelingen, når I har født, og ringer til jer så hurtigt som muligt, måske allerede mens I stadig er indlagt.

Tidlig udskrivelse:
Hvis I bliver udskrevet før 72 timer efter fødslen, får I besøg 4. eller 5. dag. Det kan være en hverdag, en lørdag eller en helligdag. Det aftaler I med sundhedsplejersken, når hun ringer.

 

 

 

 

Publiceret 19-03-2018