Sundhedsplejen får besked fra Fødeafdelingen, når I har født, og ringer til jer så hurtigt som muligt, måske allerede mens I stadig er indlagt.

Tidlig udskrivelse: Hvis I bliver udskrevet før 72 timer efter fødslen, får I besøg 4. eller 5. dag. Det kan være en hverdag, en lørdag eller en helligdag. Det aftaler I med sundhedsplejersken, når hun ringer.

Hvor tit kommer sundhedsplejersken?

I får besøg 2 gange inden for de første 5 uger, ud over det tidlige barselsbesøg.

Førstegangsforældre får besøg igen, når barnet er ca. 2 og 4 måneder. Ved 8 måneders alderen tilbyder vi et besøg til alle børn, hvor vi bl.a. snakker med jer om mad, søvn og sikkerhed og tester barnets sanser med en lille legetest (boelprøve). Selvom sidste besøg er ved 8-10 måneders alderen, kan I altid kontakte os, hvis I er tvivl om noget vedrørende jeres barns sundhed, trivsel eller udvikling.

I kan altid få ekstra besøg, hvis barnet har særlige behov, eller I har brug for ekstra råd & vejledning. Dette tilbud gælder helt op til skolealderen.

Tilflyttere Familier med børn, der flytter til Skive Kommune og ønsker vejledning eller besøg af en sundhedsplejerske, er altid velkomne til at kontakte os.

 

Links til:

 

Samme som på gl. hjemmeside under spæd- og småbørn.

Publiceret 22-06-2016